Formularz zapisania się do Newslettera

Prosimy wypełnić wszystkie pola formularza oznaczone gwiazdką (*).

Newsletter przeznaczony do udzielania informacji o działaniach naszej Placówki wszystkim zainteresowanym i zarejestrowanym użytkownikom.

Zgodnie z:
 1. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) - RODO oraz
 2. Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219 tekst jednolity) - ustawa, informujemy że:
 • Administratorem danych jest dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130, 42-200 Częstochowa;
 • W celu zapewnienia ochrony danych, administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można uzyskać kontakt pod adresem: daneosobowe@womczest.edu.pl.
 • Ośrodek przetwarza Pani/Pana adres e-mail na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu przesłania Pani/Panu informacji dotyczących ofert szkoleniowych Ośrodka (subskrypcja newslettera) oraz prowadzenia diagnozy potrzeb za pomocą środków komunikacji elektronicznej - poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2012 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Przesłana korespondencja będzie miała charakter informacyjny i nie będzie stanowiła oferty handlowej w myśl ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia wydawania newslettera, rezygnacji z subskrypcji lub wycofania zgody na przetwarzanie.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji subskrypcji.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie lub wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom oraz nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, jak również nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu profilowania.
 • Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w Ośrodku publikowane są w serwisie pod adresem https://www.womczest.edu.pl/new/o-nas/rodo/
Tak, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
Nie, nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.
Captcha image

W celu wypisania się z Newslettera proszę kliknąć tutaj i wypełnić formularz.