Erasmus+

Karta zgłoszenia


ZAŚWIADCZENIA ONLINE

są przesyłane bezpłatnie na adres e-mail wskazany w karcie zgłoszenia w terminie do 14 dni roboczych od daty szkolenia.
Duplikat zaświadczenia zgodnie z zarządzeniem Dyrektora RODN „WOM” w Częstochowie
z dnia 04.10.2023 r.
Nr D.021.12.2023.ED jest płatny w wysokości 26 zł.


Prosimy wypełnić wszystkie pola formularza oznaczone gwiazdką (*).