Erasmus+

Karta zgłoszenia


ZAŚWIADCZENIA ONLINE

są przesyłane bezpłatnie na adres e-mail wskazany w karcie zgłoszenia w terminie do 14 dni roboczych od daty szkolenia.
Duplikat zaświadczenia zgodnie z zarządzeniem Dyrektora RODN „WOM” w Częstochowie
z dnia 24 lipca 2019 r.
Nr D.021.9.2019.KW jest płatny w wysokości 26 zł.


Nauczyciele spoza woj. śląskiego mogą wziąć udział w szkoleniu tylko w przypadku wolnych miejsc i bez zaświadczenia o uczestnictwie.

Prosimy wypełnić wszystkie pola formularza oznaczone gwiazdką (*).